Skaties kur vistuvāk liecās
Zemei pāri debestiņa.
Ja tev ilgas tuvu tiecas,
Nāc! Tur mana istabiņa.
                         /Aspazija/

Mūzikas autore A.Ābele, izpilda radošā apvienība "Pali"