Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “VARAVĪKSNE” Jelgavā darbojas no 2000. gada jūlija.

2023. gada 16. augustā privātā pirmsskolas izglītības iestāde “VARAVĪKSNE” pārtop par pirmsskolas izglītības iestādi “ĀBELĪTE” .

SIA “Mītavas Elektra” privātajā bērnudārzā tiek īstenota vispārējās pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 01011111 un licence Nr. V-8925 ir izdota 2016. gada 29.decembrī.

2023./24. mācību gadā “ĀBELĪTE”  mācās, rotaļājas, sporto un draudzējas 64 audzēkņi.
Ikdienā strādājam ar bērniem no 1,5 – 7 gadu vecumam.

Mūsu bērnudārzā mēs bērniem mācām domāt zaļi un dzīvot krāsaini.
Jelgavas PII “Ābelīte” darbs ar bērniem noris nepiespiestā un labdabīgā vidē.

Mūsu prioritātes:
  • Profesionāli, zinoši darbinieki,
  • Ekoloģiskas, drošas un attīstošas vides veidošana bērniem,
  • Daudzpusīga interešu izglītība,
  • Dabas materiālu izmantošana pašdarinātu rotaļlietu izgatavošanā,
  • Veselīga ēdināšana un pareiza galda kultūra.
Lai uzlabotu skolotāju darba prasmes un radoši meklētu jaunus darba paņēmienus, ik otrdienu tiekamies kopīgā pedagogu darba sanāksmē, lai risinātu dažādus pedagoģiskos, organizatoriskos un problēmu jautājumus.