Bērna adaptācija

Kā palīdzēt bērnam adaptēties bērnudārzā?