Bērna attīstība no 1-2 gadu vecumam

Bērna attīstība no 1-2 gadu vecumam

Bērna attīstība no 1-2 gadu vecumam
Kustību attīstība Kognitīvās prasmes (uztvere) Valodas prasmes Sociālā un emocionālā attīstība
Apgūst un pilnveido staigāšanas prasmes,
Var iet un nest rokās bumbu.
Pieturoties pie pieaugušā rokas, var kāpt pa kāpnēm, pārkāpt pāri nelieliem šķēršļiem, noturēt līdzsvaru.
1,5 gadu vecumā prot apsēsties un sēdēt, lēkāt, pietupties, kāpt pa kāpnēm, mest bumbu uz augšu, uz leju un uz priekšu, apzināti pārvalda savu ķermeni.
1,9 gadu vecumā pēc norādījuma vai patstāvīgi var noiet pa dēlīti vai vingrošanas solu, iemest bumbu uz grīdas novietotā grozā, uzrāpties un norāpties uz dīvāna.
Aptuveni 1,3 gadu vecumā bērns spēj atcerēties, ka rotaļlietas jāsaliek kastē.
Var izpildīt norādījumus- sameklē, atnes utt.
Prot uzlikt un noņemt aplīšus no piramīdas.
Fotogrāfijās pazīst vecākus vai tuviniekus, arī pats sevi- spogulī.
1,6 mēnešu vecumā prot atrast noteiktas formas vai lieluma priekšmetus- apaļus vaai kvadrātveida, lielāko un mazāko.
Atšķir 2-3 krāsas, vienas formas 3 izmērus( liels, mazāks, vismazākais)
Lielāko un mazāko no 5 priekšmetiem.
Ap 1,3 gadu vecumu mazuļa aktīvo vārdu ( kurus pats izrunā un lieto ikdienā) krājums ir ap 20, tai skaitā paša darināti „vārdi”.
Strauji pieaug pasīvo vārdu ( kurus saprot) krājums.
Zina tuvinieku vārdus, atceras rotaļlietu, apģērba, apkārtējo priekšmetu, ķermeņa daļu nosaukumus un var tos parādīt.
1,6 gadu vecumā vārdu krājums ir jau ap 40 vārdiem.
 1,9 gadu vecumā bērns jau parasti lieto 2 vārdu teikumus, spēj atbildēt uz jautājumiem „Kur?”
„Kas tas ir?” „Ko dara?”
Pēc gada vecuma sasniegšanas atdarina pieaugušo mīmiku, kustības, emociju izpausmes.
Emocionāli reaģē uz citu bērnu noskaņojumu, uz svešiniekiem, negaidītiem notikumiem, jauniem iespaidiem. Viegli pakļaujas uzmanības novēršanai. Emocionālais stāvoklis var ātri mainīties.
Savas darbības pavada ar atbilstošu mīmiku un emociju izpausmēm.
1,6 gadu vecumā bērns sāk aktīvi izrādīt savas negatīvās emocijas- dusmas, pārdzīvo kritiku, aizrādījumus, priecājas par saviem panākumiem.
Nedod citiem savas rotaļlietas.Atdarina pieaugušos.
1,9 gadu vecumā rotaļas pavada ar emocionāliem izsaucieniem, mīmiku.
Var apvainoties par sodu, aizliegumu.
Emocionāli dažādi spēj reaģēt uz mūziku.
Vairāk par šo tematu var uzzināt šeit:
http://drosaberniba.lv/emacibas/kursi/modulis-1